İstikamet ve Rabbani Duruş için Ölçü ve Bilgi, Sayı 34

34. Sayı
Allah'a Yalnız Onun Gösterdiği Şekilde İtaat Etmek

Bizleri İslam'a hidayet edip, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan Allah'a hamd olsun. Salât ve selam; önderimiz ve bizlere nefislerimizden daha evla olan Rasûlullah

İstikamet ve Rabbani Duruş İçin Ölçü ve Bilgi

  İnsanları yoktan var eden, onlara hidayet yollarını gösteren, rahmeti gazabından daha geniş ve kuşatıcı olan Allah'a hamd olsun.

İlk Vahyin Öğrettikleri

  Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun yıllardır yaşadığı susuzluğu giderecek kaynağı 40 yaşında Hira mağarasında bulmuştu. Artık karanlıkları aydınlığa çevirecek 

Ondan Ancak Mümin Korkar! Nifakın Çıkış Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme

Medine'deki nifaka elverişli olan zemin ve bu zemine fıtratın dahi iğrendiği tohumları ekenlerin pozisyonları ve tutumları, bunların sebeplerini açığa çıkarsa da, bazı tespit ve mülahazalarımızı paylaşmam

Zor Günlerin Adamı Sadık İnsan; İnfakı

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Bize iyilikte bulunan kimse yoktur ki onun karşılığını vermiş olmayalım. Ama sıdd

Bize Ayrılık Yazıldı - 6

 Artık gitmeliyim dedi. Annesiyle de vedalaştı babası. Ahizeyi yerine koydu. El salladı gülümseyen yüzle. Uzun koridordan gidişine baktı babasının. Tam turuncu kapıya geldiğinde dönerek el salladı t

Ümmetin Damarlarına Enjekte Edilen Taze Kan; Şehitler - 2

Hidayet ettiği kullarına şehadet nimetini nasip eden Allah'a hamd olsun. O ki, kendisine teslim olan kullarının, sırf kendisinin rızasını kazanma gayesiyle canlarını vermelerinden hoşnut olandır:

Seccadeli Zerdüştler - 1

Yedi adımlık bahçede volta saati. Bahçe dememe bakmayın. İçindeki suyun tamamen boşaltıldığı, en az sekiz metre derinliğindeki havuza benzer bir kuyu gibidir bu bahçe. Yukarıdan bakıp görebi

Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf ve İslam

  Kitap: Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf ve İslam Yazar: İbrahim Sarmış Yayınevi: Ekin Yayınları

Rahman'ın Arşının Altında Gölgelenenler; Soylu ve Güzel Bir Kadın Zinaya Davet Ettiğinde: 'Ben Allah'tan Korkarım' Diyen Adam

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yedi sınıf insan var ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı günde

Ümmetin Kanserli Uzvu: Şia (Rafiziler)Abdullah b. Sebe'nin İslam Toplumundaki Faaliyetleri; Hasan'ın Halifelik Dönemi

  Abdullah b. Sebe, Ali radıyallahu anh döneminde insanlar arasında itikadi sapkınlıkları ve özellikle rucat inancını(Ölmüş olan bir insanın tekrardan dünya&a

Yazıklar Olsun Şu Kavme...

  İslam'ı; nesebi ve teninin rengi gibi doğuştan kazanılan ve hayatını hangi itikadi veya siyasi mecrada sürdürürse sürdürsün ölümüne ka