Bu Senin Kendi Ellerinle Yaptığının Karşılığıdır. Sayı 26

26. Sayı
Tüm Rasûllerin Ortak Müjdesi Muhammed (s.a.v) Allah'ın Rasûlüdür

Allah'ın Adıyla! Muhakkak hamd Allah'adır. O'na hamd eder, yardım diler, O'ndan mağfiret i

“Bu, Senin Kendi Ellerinle Yaptığının Karşılığıdır. Allah Kullarına Zulmetmez.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla.. Allah'ın subhanehu ve teâlâ adıyla...

HILFU'L FUDÛL

  Mekke cahiliye yaşantısına ait hemen hemen tüm özellikleri üzerinde barındıran bir yerdi. Sanki Allah subhanehu ve teâlâ Peygamberinin gelişinden önce karanlığı gitgide koyulaş

Allah ile Yalnız Kaldığında…

Allah’a hamd, Rasûlü'ne salat ve selam olsun… İnsanın yalnızlık hali, insanlarla beraber geçirmiş olduğu vakitlerdeki halden çok farklıdır. İnsanlar

Kavaidu’l Erba’ - 7 Üçüncü Kaide

  Allah'a hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun.  Metin Peygamb

Ben Ne Yapmışım

Uyumuş kalmıştı yatağın üstünde. Üstü de açıktı. Donmuştu soğuktan. Uyuyan insanın üzerine kar yağarmış derler doğruymuş. Her tarafı tutulmuştu. Telefonunu aradı el yordamıyla. Saate baktı. G

Emirlere Karşı Sorumluluklarımız - 1

Müslümanların başında Müslümanlardan olan tek bir emirin bulunması gerektiğini söyleyen şeriat, emirlerimize karşı bir takım sorumluluklarımızın olduğunu da bize haber vermiştir.

Katre ve Köpük

Dudaklarında, imanına zulüm karıştırmamış Muvahhid bir Müslüman olarak yaşamaktan doğan sevinçli bir gülümseyiş titriyordu ihtiyarın. Çocuklarının hatta başka insanların da dertleriyle&l

Allah ile Güçlenmek

Kitap: Allah ile Güçlenmek Yazar: Mehmet Göktaş Yayınevi: İstişare Hamd ancak âlemlerin R

Davanın Sebatı ve Kuvveti için Sırları Gizli Tutmak - 1

Bizleri İslam ile şereflendiren Allah'a hamd olsun. Gecesi dahi gündüz gibi olan sünnetin sahibi Rasûlullah'a, onun güzide ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. İslam dinini öğrenmede ve

Havaric/Hariciler - 4

  Haricilerin İtikatları Haricilerden bize ulaşan sabit itikat yoktur. Haricilerin itikatlarının net şekilde ulaşmamasının nede

Olağan Üstü Süreçler, Fetoperatif Manzaralar

  Bir insan ömrü kadar geçmişi olan Cumhuriyet tarihi boyunca yöneticilerin bol bol tekrar ettikleri basmakalıp bazı cümleler vardır, bilirsiniz.