Bitişi Başlangıç Olan Yolculuk: Ölüm, Sayı 17

17. Sayı
Bitişi Başlangıç Olan Yolculuk: Ölüm

Hayatı ve ölümü yaratan ve her ikisi arasında insanları imtihan Allah'a hamd olsun. Salât ve selam O'nun Nebisine, âli beytine ve tüm ashabının üzerine

Sorumluluk Bilinci

  Siyer kitaplarında 'Nuh kavminin putları' diye bilinen birtakım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve teâlâ Nuh Suresi 25. ayette bunların isimlerini zikretmektedir.

Allah'a Tevekkül Ettiğinde…

Allah'a hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun… Allah'ın kalbinde görüp de, sana yeterli olduğu, tüm ihtiyaçlarını hemen veya sonras

Kavaidu'l Erba' Dört Kaide - 1

  Yüceler yücesi olan Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd olsun. Salât ve selam en güzel örnek olan Rasûlullah'a, ailesine, ashabına ve onlara ihsan üzere tabi olanl

Tih Çölünden Nasıl Kurtulabiliriz

Rabb'imiz kitabı olan Kur'an'da bizlere, kendisine hakkıyla kulluk eden salih müminlerin, kendisinin razı olduğu muvahhidlerin yolunu gösterdiği gibi, mücrim olan ve Allah'ı öfkelendiren kafirlerin yolun

Mehlika - 2

  Otobüsün camından dışarıyı seyretmeye devam etti. Trafik, şiddetlenen yağmur nedeniyle iyice kilitlenmişti. Yağmurdan kaçan insanlara takıldı gözleri. Sırıls

Tüm Rasûllerin Ortak Daveti

Kitap: Tüm Rasûllerin Ortak Daveti Yazarı: Ebu Hanzala Yayınevi: Furkan Basım ve Yayınevi Hamd ancak

Cennetin Hurmalıkları, Müslüman Kardeşini Ziyaret Edenlerin Mükafatıdır - 2

Müslümanlar arasındaki en önemli ilişki, kardeşlik ilişkisidir. İslam davasını kıyamete kadar yürütmek, birbirini kardeş gören ve bu kardeşliği hakkıyla muhafaza edenlerin işidir. Sözde di

Karmaşıklığın İçinde  ‘Ehli Sünnet Ve'l Cemaat' - 3

  İkinci Özellik: Ehli Sünnet'in Telakki Kaynakları Sadece Kur'an ve Sünnettir Ehli Sünnet'i kendi dışındaki muhaliflerinden ayıran, din

Sırtını Halka Dayayan Ağır Siklet ve  Garson Boy Tağutlar

  Her bir insan hayatın varlığının kesinliği derecesinde çok iyi bilir ki; eninde sonunda ölüm vardır. Bu kesin bilgiye rağmen etrafımızda cereyan eden 'yorgan kavgaları' gün geçtik

Beşinci Sabite: Zafer, Sadece Askeri Galibiyet Değildir! -1

  Müslümanların birçoğu, cihad edenlerin hissî meydan galibiyeti elde etmeleri gerektiğini, Allah'ın da cihadı farz kılıp sadece hissî zaferi vereceği