Bela ve İmtihan Fıkhı, Sayı 14

14. Sayı
Allah'a Adanmış Gençlikler- Nasihatleşme (2) - 9

Her daim nimetlerini üzerimizde müşahede ettiğimiz Rabbimize sonsuz hamd olsun. Salât ve selam Rasûlü'ne, aline ve güzide ashabının üzere olsun.

Bela ve İmtihan Fıkhı

İnsanları imtihan etmek suretiyle sadıklarla yalancıları ayıran Allah'a hamd olsun. Salât ve selam, en şiddetli belalara uğrayan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve ona en yakın ashabı

VAHYİ VE KAİNATI, RABBİN RIZASINA UYGUN OKUYABİLME SANATI: TEFEKKÜR

  Siyer kitaplarında 'Nuh kavminin putları' diye bilinen birtakım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve teâlâ Nuh Suresi 25. ayette bunların isimlerini zikretmekted

Allah Duana İcabet Etmediğinde…

  Bu dergide seninle, kendisi ile nasıl muamele etmemiz gerektiğini öğrenmemizi sağlayan Allah'a hamd olsun. Salât ve selam, Allah ile en güzel şekilde muamele edi

Affetmek Affedici Olmak

  Allah'a hamd, Rasûlü'ne salat ve selam olsun… İnsanoğlu intikam alma duygusuyla yaratılmıştır. Biri kendisine haksızlık yapt

İslam’ın Gücü, Müminlerin Birbirlerini Veli Edinmeleriyle Oluşur

Sevgi ve yardım İslam'da dostluk ve kardeşliğin en belirgin manalarındandır. Sevgi; içsel bir durum olduğu için, şeriat sevginin belirtisi ve alameti olarak sevmenin yanına yardım etmeyi getirmiştir. Yardım

Yakalayın Zamanı! - 1

  Birçoğumuz zamanın hızla akışından, işlerimizi yetiştirememekten şikayetçiyizdir. Öyle bir baskı kurmuş ki zaman üstümüzde, elimizi bağlamış, ağz

İhlas

Hanne alnındaki terleri yavaşça sildi. Artık eskisi gibi rahat edemiyordu. Ne de olsa bir can daha taşıyordu bu yorgun bedeninde. Kendine dikkat etmeliydi ki, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin bu yavrucak. Baz

Kitabu't Tevhid

Kitap: Kitabu't Tevhid Yazarı: Abdurrahman Es-Sadi Yayınevi: Guraba Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine

Ebeveynlere Karşı Nebevi Muamele - 2

Allah'a hamd, Rasûlü'ne salat ve selef ehline selam olsun. Kavim olarak şu anda en şerli dönemi yaşıyoruz. Sizde şahitsiniz ki, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem d

Kafirlere İtaat

  İtaat, kulun Yaratanı karşısında olması gereken durumunu açıklayan önemli bir kavramdır. İnsan, kul olarak yaratıcısının karşısında ne yapacak? Onun rolü nedir? Rabbi ondan ne gibi bir tavır

İkinci Sabite: Cihad Şahıslara Bağlı Değildir! -2

  Müfessirlerin bu ayetin iniş sebebi ve tefsiri hakkındaki sözleri çok uzundur. Fakat biz onların geçen bu sözlerinden şunu özet olarak diyebiliri

Garip İslam'ın Gurabası- Muvahhidler

  Bir çok kavram, kastedilen hakiki manaları dışında farklı alanlarda ve anlamalarda kullanıldığından zamanla içi boşaltılmış oluyor. Sadece içi boşaltılmakla kalmıyor, boşaltılan alan, kas