Yüce Allah'ın Yenilenlere Seslenişi, Sayı 113

113. Sayı