Hicri ve Miladi Takvim, Sayı 11

11. Sayı
Allah'a Adanmış Gençlikler - 7

Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd eder, Rasûlü'ne salât ve selam ederiz.  

Hicri ve Miladi Takvim

Allah'ın subhanehu ve teâlâ adıyla... Allah'a hamd, Rasûlü'ne, âline, ash

MEKKE ŞİRK TOPLUMUNUN KÖR CEHALETİNDEN 21. YÜZYILIN DİPLOMALI CAHİLLERİNE

  Mekke cahiliyesinde, düzenli kurumlar ile yapılan bir eğitim faaliyeti söz konusu değildi. Doğal olarak da insanların büyük bir bölümü, okuma-ya

Yeniden İman Çağrısı – 4

2. Kalp Katılığının Hissedilmesi Kalbin hakikati ile ilgili bir takım bilgileri paylaşmaya gayret etmiştik. Bahsettiğimiz üzere kalp, hızlı hareket eden, çab&l

Allah Seni Sevdiğinde - 2

Kardeşim, Allah'ın seni sevdiğini bir takım alametler ile gördüğünde burada dikkat edeceğin bir takım hususlar bulunmaktadır. Allah'ın bu sevgisine karşı muamelede bulunmak, sevginin devamlı olabilmesi

Güzel Ahlak

  Allah subhanehu ve teâlâ hamd, Rasûlü'ne salat ve selam olsun... İslam, ahlaka ve ahlak ilmine ciddi manada önem vermiştir. Güzel ahla

İslam’a ve İslam’ın Hükümlerine Tam Bağlılık ve Teslimiyet - 2

  Bugün insanlar neden kendilerine bir takım önderler edinmektedirler?', 'Neden bu önderlerinin hükümlerine sanki 'ilahi' bir hükümm

Unutkanım, Unutkansın, Unutkan!

Adamın biri doktora gider. Doktor şikayetini sorar. - Çok unutkanım doktor bey der adam. Doktor: - Peki ne zamandan beri başladı bu şikayetini&l

İbrahim

Okul eşyası satan dükkanlar tıklım tıklımdı! Aileler bir yandan bütçelerini etkileyeceği kesin olan bu badireyi en hesaplı şekilde atlatmanın telaşındayken, aynı zamanda da yanlarındaki afacanları zapt etmeye çalışıyorlardı. A

Rahman'ın Dostları ve Şeytan'ın Dostları Arasındaki Fark: Furkan

Kitap: Rahman'ın Dostları ve Şeytan'ın Dostları Arasındaki Fark Furkan Yazar: İbni Teymiyye Yayınevi: Guraba

Kur'an ve Sünnet'in Canlı Örneği-Sahabe-i Kiram

Tarihte bir toplumdan bahsedilir. Siretleri dinleyenlere ve okuyanlara ders veren bir millet anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları "Ashabım/Sahabem" diye isimlendirmiştir. Onlar, Milleti İbrahim

Şirkin Temeli: Ğuluv

  Kur'an, şirk üzerinde ısrarla durmaktadır. Çünkü tarih boyunca dinsiz toplumlardan çok, şirk koşan toplumlarla; ateist(mülhit) insanlardan çok, müşrik olan in

Zulüm ve Zalim

  İnsanlığın hafızasında yer edinmiş, bilinen ilk zulüm, kendi nefsinin aleyhinde aptalca bir nankörlük, büyüklenme ve yüz çevirmesi sonucu Aziz ve Celil olan Allah'ın e

Birinci Sabite: Cihad Kıyamete Kadar Devam Edecektir! -1

  Bugün dünya -Allah'ın rahmet ettikleri müstesna- inançsal, siyasi, iktisadi, basın-yayın, kültürel ve toplumsal olarak var olan bütün g

İslam Adına Sorumluluk Almak Emanettir, Olmadığı Gibi Görünmek - 2

Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd, Rasûl'üne salât ve selam olsun.. Her sorumluluk bir emanettir. Emanetin zikredildiği yerde iki kavram belirir. Eda ve