Nebi, Müminler İçin Kendi Nefislerinden Daha Evladır, Sayı 10

10. Sayı
Allah'a Adanmış Gençlikler - 6

Bizleri İslam'a hidayet eden, bundan sonra İslami bir hareket içerisinde bulunmayla şereflendiren, İslam'a ve Müslümanlara hizmetkarlıkla bizi ödüllendiren Rabbi

“Nebi, Mü’minler için Kendi Nefislerinden Daha Evladır.”(33/Ahzab, 6)

Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun... Allah Ras&

Yeniden İman Çağrısı – 3

İnsanın istikamet, Allah'a kulluğunun merkezidir kalp. Kalp ile ilgili en kapsayıcı ve beliğ tanım hadiste geçen "Kalp meliktir. Organlar ise onun askerleridir" (el-Camiu's-Sağir, Ebu Hureyre) ifadesi

ŞİRK TOPLUMUNA CEHALET POMPALAYAN MERKEZLER: OKULLAR

  Mekke cahiliyesinde, düzenli kurumlar ile yapılan bir eğitim faaliyeti söz konusu değildi. Doğal olarak da insanların büyük bir bölümü, okuma-ya

Allah Seni Sevdiğinde - 1

Allah'ın arzında dolaşıp, çarşı pazarda gezerken, işine giderken Allah'ın yedi kat semadan seni sevdiğini bildiğin zaman ne hissedersin? Düşünsene kardeşim, yery&u

Güzel Örnek Olmak

  Örnek olma ve örnek edinme hayatın en kaçınılmaz davranışlarındandır. Bu iki unsur insanoğlunun hayatını güzelleştiren önemli etkenlerdendir. Düşünüldüğünde

İslam’a ve İslam’ın Hükümlerine Tam Bağlılık ve Teslimiyet - 1

Bugün insanlar neden kendilerine bir takım önderler edinmektedirler?', 'Neden bu önderlerinin hükümlerine sanki 'ilahi' bir hükümmüş gibi sarılmaktadırlar?', 'Neden tabi olduklarını i

Dikkat! Sorunlular Değil Sorumlular Okusun

Bir sınıf düşünün… Ders saatinin başlaması ile hareketlenen… Öyle bir sınıf ki; sakinleri(orada oturanlar) sakin(sessiz, uslu) değil. Hareketli mi hareketli. Öğretmen içeri girs

Millet-i İbrahim

  Kitap: Millet-i İbrahim Yazar: Ebu Muhammed El-Makdisi Yayınevi: El-Hadid Yayınları

Hala Düşünüp Öğüt Almayacak mısınız? - 2

Sistem milletin düşüncelerini kendi çarkının etrafına çekmiş, vatandaş ancak onun yaptığı liste üzerine düşünebiliyor. Siyasetiyle düşünceleri zehirleyen listede kimi zaman ı

Darlar  Ülkeler ve Ahkamları  İslam Alametleri -3

  Bir beldenin İslam-küfür diyarı diye isimlendirilmesi ve bunlara bir takım hükümler konulmasında asıl gaye, mücerred olarak toprak parçasına Müslüman veya kâfir

Mele

  Mele' sözcüğünü Kur'an'ı Kerim'i okuyup da bilmeyen veya Kur'an'ı dinleyip de duymayan kimse yoktur. Sözlük anlamı itibariyle 'Bir topluluğun ileri gelenleri, seçkinleri..

Cihad Yolundaki Sabiteler

  MUKADDİME İslamî hareketin her dönemde çeşitli fikirlerin, görüşlerin rüzgarına kapıldığını,

İslam Adına Sorumluluk Almak ‘Emanettir' - 1

Emanetin zikredildiği yerde iki kavram belirir... Eda ve hıyanet. Biz de hasbihalimize bu kavramlar üzerinden devam edeceğiz. Bir önceki hasbihalimizde sorumluluğun önemi ve beklenti içinde olmanın sık