Loader
Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına...
Son Sayı | 88. Sayı
Son Sayı | 88. Sayı

Allah’ın selamı üzerinize olsun.

Dergimizin 88. Sayısı...  Her zaman ki gibi İslam eğitimine dair her Müslim'e yarayacak konuları dergimizde işledik. Faydalı bilgiye ulaşmanız, sahih akide, güzel ahlak, nebevi menhec, çocuk eğitimi ve sağlık konularını Allah’ın ayette buyurduğu gibi "ehli" olan Müslimlerden öğrenmemiz yolunda bize bu imkânı tanıyan Rabbimize şükür ve hamdelerimizi sunarız. 

Halis Hoca'mız "Hasbihâl"de öncelikle 10 Ekim’de görülen mahkemede kendisinin tahliyesini beklerken "tutukluluğunun devamına" kararı verildiğini duyan ve hüzünlenen biz müminlere hatırlatmalarda bulunuyor. Ardından şu soruları yanıtlıyor:

Superman, Batman, Örümcek Adam vb. batılı figürleri Müslim çocuklar severek takip ediyor. Çocuklarımızın bu durumunda itikadi veya ahlaki açıdan şer'i bir sakınca var mıdır?

Hocam! İş yoğunluğu nedeniyle ibadetlerinde gevşek davranan ve İslami çalışmalardan uzak kalanlara nasihat eder misiniz?

Bizleri değerli yazıları ile müstefid kılan yazarlarımıza teşekkür ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyoruz.