Loader
Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına...
Son Sayı | 92. Sayı
Son Sayı | 92. Sayı

Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. 

Kıymetli Muvahhidler, 

Dergimizin 92. sayısını, tüm dünyayı sarsan ve temelden etkileyen Koronavirüs (Coronavirus)/COVID-19 Salgını’nın ülkemizde de yaygınlaştığı bir dönemde siz kardeşlerimize sunuyoruz. Bir farkla: Nebevi tavsiyeye uyarak evlerimizden acil ve mühim ihtiyaçlarımız dışında çıkmadığımız bu dönemde dergimizi sizlere “e-dergi” olarak sunacağız. 

Kıymetli Okuyucular, 

Bu sayımızda sizlere Halis Hoca’mıza sorduğunuz soruların yanıtlarını Hasbihâl’de sunarken, Feriduddin AYDIN, Enes YELGÜN, Özcan YILDIRIM ve Emre ACAR Hocalarımızın muhtelif konulardaki yazılarını da size arz ediyoruz. Sağlık hususundaki notları ve Koronavirüs ile gelinen sürece dair yazarlarımızın değerlendirme ve tavsiyelerini de sizlerle paylaşmayı ihmal etmedik. 

Rabbimiz bu süreci müminler için kazanımlar ile sonuçlandırsın. Kâfirlerin, içerisinde bulundukları tekebbür, gaflet ve şımarıklığa son vererek yalnızca Allah’a (cc) yönelmelerini onların önlerinde kolay kılsın. Şu zalim toplum ve sefih kavimlerden ötürü hiç bir mümini cezalandırmasın. 

Halis Hoca'mız ve tüm Müslimleri ailelerine kavuştursun. 

Selam ve dua ile...