Kürtler ve Sorumluluklarımız, Sayı 2

2. Sayı
Ey İman Edenler Allah'a Ensar Olun - 2

Müminlere ensar olma şerefini bahşeden Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd olsun. Salât ve selam ensarlığı en güzel şekilde yerine getiren Allah Rasûl

Kürtler ve Sorumluluklarımız

Hamd, iman ve takva dışındaki hiçbir sebebi üstünlük alameti saymayan Allah'ındır subhanehu ve teâlâ. Salât ve Selam, ırkçılık olmak üzere c

Cemaatin İç Mekanizması...

Bir yapının zahirini oluşturan parçalar vardır. Bu parçalar söz konusu yapıyı tezyin eder/süsler. Bu ise, insanların ona olan rağbetini arttırmakla beraber, aynı zamanda yapının cazibesini, albeniliğ

GENEL OLARAK ARAPLARIN DURUMU,CAHİLİYE - 2

  Sosyal hayatta kadına verilen değer tabakadan tabakaya değişmekteydi. Eşraf takımında kadının sözüne değer verilir onun namusu için kan akıtılmaktan çekini

İlim Ancak Amel Etmek için Öğrenilmelidir

  Kitaplar ve Rasûller göndererek bizleri karanlıklardan kurtarıp, hidayetle tanıştıran Allah'a sonsuz hamd olsun. Salat ve selam Allah'tan aldığı vahyi, amele döküp, bize bu şekild

Cihada Hazırlığın Keyfiyeti

Geçen ayki sayımızda menhec notlarımıza mukaddime ile giriş yapmış bu mukaddime de cihadın fazileti, önemi ve cihaddan geri kalmanın getirmiş olduğu zararlar siz okuyucularımıza aktarılmıştı. Allahu Teâl&

Tağutu İnkar -2

Kanun Koymanın İbadet Oluşu Allah'a hamd, Rasûlü'ne salat ve selam olsun. Dergimizin geçen sayısında, insanl

Biri Bizi Gözetliyor!

2 Biri Bizi Gözetliyor!   MAHİ   Evinize bir kamera yerleşti

Kur'an'ın Gölgesinde Şirk ve Müşrik

Hamd ancak Allah'a mahsustur, O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden O'na sığınırız. Allah subhanehu ve teâlâ kimi hidayete erdir

Şeytanın Aldatmaları - 1

Hamd Allah'a, salât onun Rasûlüne, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Allah subhanehu ve teâlâ kâinattaki nizamın sağlıklı bir şekilde devam e

Çalışma Kamplarından Zihin Kamplarına: Okul Esareti

  Okumak, yazmak, anlamak, anladıklarını yaşamak ve bunları içinde bulunduğu toplumun istifadesine sunmak için samimi bir gayretle çaba göstermek, aklıselim herkesin kabul edip onaylay

Dua Silahınızdır Ey Cihad Ehli -1

Duayı en şerefli ibadetlerden kılan, bununla da kendisine yaklaşmanın en büyüğünü sağlayan Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah olmadığına, kemal ve cemal s